витрата

витрата
ж
(споживання) consumption

витрата електроенергії — power consumption


Українсько-англійський словник. - ИТФ "Перун". . 2009.

Look at other dictionaries:

 • витрата — и, ж. Те саме, що витрачення …   Український тлумачний словник

 • витрата — [ви/трата] тие, д. і м. т і, мн. атие, ат …   Орфоепічний словник української мови

 • витрата — іменник жіночого роду витрачення …   Орфографічний словник української мови

 • витрата — расход (подача) rate of flow, discharge *Förderstrom – кількість переміщуваної чи подаваної рідини, газу або сипкої речовини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через поперечний переріз …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витрата масова — расход массовый mass flow rate *Massenabgabe – витрата рідини, газу або сипкої речовини, що визначається в одиницях маси та часу (кг/с, моль/с) …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витрата насосу масова — подача насоса массовая mass rate of flow *Massenstrom – добуток величини густини ρ переміщуваної рідини (або гідросуміші) та об’ємної витрати (подачі) насоса: q = ρ•Q. У разі значної зміни густини у розрахунках використовують значення густини ρ… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витрата рідини, газу — расход жидкости, газа gas, liquid flow rate *Durchflußmenge, anstehende Gasmenge – кількість рідини (газу), що протікає за одиницю часу через переріз, перпендикулярний лініям течії. При вимірюванні об’єму протікаючої рідини (газу) визначають В.… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • гідравлічна потужність насоса — гидравлическая мощность насоса pump power output *Förderleistung, Pumpenleistung – внутрішня потужність насоса, що витрачається на переміщування рідини, за вирахуванням гідравлічних витрат. Обчислюється за формулою: Pг = q g H = ρ Q g H, де q –… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • беззвітний — а, е. 1) Який не потребує звіту, здійснюється без контролю. Беззвітна витрата коштів. 2) Який не спрямовується свідомістю …   Український тлумачний словник

 • видаток — тку, ч. 1) Витрата, видання коштів, матеріалів і т. ін. для чого небудь, викликана чимсь або необхідна для здійснення тієї чи іншої мети. 2) бухг. Кошти, витрачені або необхідні для здійснення чого небудь. •• Вида/тки ро/звитку витрати бюджетів… …   Український тлумачний словник

 • витратка — и, ж., діал. Витрата …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”